Katedra Konstrukcji Metalowych 


Adres:

Katedra Konstrukcji Metalowych

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel.: (+48-94) 3478579
e-mail (kierownik katedry): monika.matuszkiewicz@tu.koszalin.pl

      Katedra Konstrukcji Metalowych wchodzi w skład Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
Katedra została utworzona w 1974 roku. Pierwszym jej kierownikiem był doc. Jerzy Smoleński, ówczesny rektor Uczelni. W latach 1981-2014 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski, a od września 2014 roku do października 2019 roku kierownikiem Katedry była dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK. Obecnie, od 1.10.2019 roku, funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK.

   W Katedrze są prowadzone zajęcia dydaktyczne z konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, konstrukcji aluminiowych, z podstaw stateczności konstrukcji i podstaw mostownictwa oraz rysunku technicznego AUTOCAD. Katedra wypromowała dotychczas ponad 600 absolwentów.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinach:

  • konstrukcje cięgnowe (przekrycia wiszące, maszty i kominy z odciągami),
  • stateczność konstrukcji stalowych, a głównie stateczność kratownic, dźwigarów łukowych oraz stateczność słupów złożonych (wielogałęziowych),
  • statyka i stateczność ram o węzłach podatnych.

 

Konkurs Power Tower 2021

 

 Wizyta studyjna WS3 - Metalcynk Bydgoszcz, Motoarena Toruń, 
 2-3 grudnia 2021 r. 

W dniach 2-3 grudnia 2021 odbyła się kolejna wizyta studyjna WS3. W pierwszym dniu studenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo zostali zaproszeni do firmy Metalbark w Bydgoszczy, specjalizującej się w wytwarzaniu konstrukcji stalowych i ściśle współpracującej z ocynkownią Metalcynk. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z bieżącą działalnością wytwórni i jej sukcesami na rynku krajowym i europejskim. Głównym celem spotkania było zobaczenie całego procesu technologicznego związanego z cynkowaniem powierzchni elementów stalowych. Poza tym studenci zwiedzili hale wytwórcze konstrukcji stalowych, gdzie cięcie, obróbka krawędzi, otworowanie i spawanie wykonuje się na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Wizyta w Metalbarku i Metalcynku była możliwa dzięki pomocy w jej zorganizowaniu przedstawicieli programu Buduj ze stali, którego patronem jest Polska Izba Konstrukcji Stalowych. W kolejnym dniu uczestnicy zwiedzili nowoczesny stadion żużlowy o na-
zwie Motoarena, w trakcie której zapoznali się ze stalową konstrukcją zadaszenia trybun stadionu, która w 2009 roku została przebudowana tak, aby zakrywać również tor. Wizyta studyjna została sfinansowana z programu „POWER”. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wizytach studyjnych!!

 

 Wizyta studyjna WS1 - Mostostal Chojnice, 23 listopad 2021 r. 

Dnia 23 listopada 2021 studenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo wzięli udział w wizycie studyjnej WS1 w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Chojnicach, w trakcie której zapoznali się z bieżącą działalnością Mostostalu Chojnice oraz z wieloma przykładami zrealizowanych konstrukcji stalowych. Uczestnicy wizyty mogli przyjrzeć się z uwagą poszczególnym etapom wykonywania konstrukcji stalowych i zaznajomić się z przebiegiem procesów cięcia, spawania blach i kształtowników stalowych. Ważnym elementem wizyty było również zapoznanie się z dokumentacją elementów wysyłkowych i wykonywaniem rysunków niezbędnych w procesie wytwórczym konstrukcji stalowych. Ponadto, studenci zapoznali się z realizacją ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w postaci odpowiednich powłok malarskich oraz z przepisami obowiązującymi w wytwórniach konstrukcji stalowych. Wizyta studyjna została sfinansowana z programu „POWER”. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wizytach studyjnych!!

 

 III Dzień stali - Konferencja on-line, 23 listopad 2021 r. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji święta stali: III Dzień Stali pod hasłem "Stal bez granic", na której zostaną poruszone tematy wykorzystania stali jako nowoczesnego materiału budowlanego w szybko zmieniającym się świecie, ale też przygotowane z naciskiem na trendy ekologiczne i zrównoważony rozwój. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line dnia 23 listopada 2021 r. o godz. 12.00. Program spotkania i formularz zgłoszenia znajduje się pod linkiem:

https://www.budujzestali.pl/blog/iii-dzien-stali-konferencja-on-line-23-listopada-2021-r/

 

 Wizyta studyjna WS2 - Stargard - Szczecin 05.11.2021

W dniu 5 listopada 2021 studenci kierunku budownictwo I i II stopnia pod opieką pracowników Katedry Konstrukcji Metalowych
mieli przyjemność wzięcia udziału w wizycie studyjnej WS2, w trakcie której najpierw zapoznali się z techniką projektowania
i wykonywania rusztowań renowacyjnych na potrzeby „remontu stulecia” Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Stargardzie. Drugim, bardzo ciekawym miejscem była realizacja Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie, na której
uczestnicy wizyty studyjnej zaznajomili się 
z interesującym rozwiązaniem rusztowań niezbędnych do montażu konstrukcji zadaszenia w postaci wielokrzywiznowej struktury, jak również samą budową. Organizatorem wizyty studyjnej była firma INTECH-Rusztowania Sp. z o.o. ze Świdwina. Studenci mieli również możliwość zapoznać się z działalnością firmy oraz procesem projektowania rusztowań Layhera. Transport został sfinansowany z programu „POWER”. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wizytach studyjnych!!

 

Spotkanie z przedstawicielami firmy "INTECH-Rusztowania Sp. z o.o."

W dniu 13 października 2021 w Politechnice Koszalińskiej odbyło się spotkanie studentów kierunku budownictwo I stopnia
z przedstawicielami firmy INTECH-Rusztowania Sp. z o.o., w trakcie którego omówiono podstawy dotyczące projektowania
i wykonywania rusztowań przemysłowych. Serdecznie dziękujemy za inspirujące spotkanie!!

Wizyta studyjna WS4 Pomorze Zachodnie "Wieże i maszty"

Dnia 19 maja 2021 studenci kierunku budownictwo I i II stopnia pod opieką pracowników Katedry Konstrukcji Metalowych wzięli udział w wizycie WS4, w trakcie której mieli przyjemność zapoznania się z konstrucjami wież o różnym przeznaczeniu: wieżą widokową, dostrzegalnią przeciwpożarową, wieżą telekomunikacyjną i energetyczną WN oraz masztów z odciągami. Wizyta studyjna była współfinansowana z programu "POWER".
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych planowanych wizytach studyjnych!!

 

Pierwszy wykład branżowy w ramach programu "Builder for the Young Engineers"

Dnia 10 marca 2021 o godzinie 10.00 odbył się pierwszy z cyklu wykładów branżowych o tematyce bezpieczeństwa pożarowego, organizowany przez miesięcznik "Builder" w ramach programu Builder for the Young Engineers wraz z partnerem programu Pruszyński Sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na kolejne wykłady w ramach programu "Builder for the Young Engineers". 

 

 Wyniki konkursu POWER TOWER 2020

Gratulacje dla wszystkich uczestników Konkursu ze szczególnym uwzględnieniem zwycięskich drużyn !!

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok !!!

 

 

 KOPARA 2020

Konkurs Power Tower 2019

 

 

 

 

       

Warsztaty BUDUJ ZE STALI - Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 17 kwietnia 2019r.,  budynek E, sala 209E, ul. Śniadeckich 2, Koszalin.

 

Poprawiono: środa, 15, grudzień 2021 12:56

Free business joomla templates