Katedra Konstrukcji Metalowych

Adres:

Katedra Konstrukcji Metalowych

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel.: (+48-94) 3478578 
e-mail (kierownik katedry): m.mat@wilsig.tu.koszalin.pl

      Katedra Konstrukcji Metalowych wchodzi w skład Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
Katedra została utworzona w 1974 roku. Pierwszym jej kierownikiem był doc. Jerzy Smoleński, ówczesny rektor Uczelni. W latach 1981-2014 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski, a od września 2014 roku do października 2019 roku kierownikiem Katedry była dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK. Obecnie, od 1.10.2019 roku, funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK.

   W Katedrze są prowadzone zajęcia dydaktyczne z konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, konstrukcji aluminiowych, z podstaw stateczności konstrukcji i podstaw mostownictwa oraz rysunku technicznego AUTOCAD. Katedra wypromowała dotychczas ponad 600 absolwentów.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinach:

  • konstrukcje cięgnowe (przekrycia wiszące, maszty i kominy z odciągami),
  • stateczność konstrukcji stalowych, a głównie stateczność kratownic, dźwigarów łukowych oraz stateczność słupów złożonych (wielogałęziowych),
  • statyka i stateczność ram o węzłach podatnych.

Konkurs Power Tower 2019

 

 

 

Warsztaty BUDUJ ZE STALI - Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 17 kwietnia 2019r.,  budynek E, sala 209E, ul. Śniadeckich 2, Koszalin.

 

 

Poprawiono: piątek, 01, listopad 2019 23:48

Free business joomla templates